OM JÄRNVÄGSKVINNOR


DÄRFÖR BEHÖVS JÄRNVÄGSKVINNOR


Järnvägskvinnor behövs för att ändra fördomar och synen på stereotyper. Med mångfald, representation och förebilder breddar Järnvägskvinnor bilden av järnvägen och öppnar upp den för alla som är eller vill bli en del av den. Vi verkar för att fler kvinnor och icke-binära inom branschen ska inkluderas, bredda sitt nätverk, söka möjligheter och lösningar på sina utmaningar. Stora delar av järnvägsbranschen är fortfarande mansdominerad, och det kan vara svårt att hitta någon att vända sig till när du möts av utmaningar på jobbet. I Järnvägskvinnor samlas kvinnor och icke-binära från alla delar av järnvägen och här kan du få kontakt med andra som kan hjälpa till. En förutsättning för att vi ska bli fler kvinnor och icke-binära inom branschen är att fler utbildar sig. Därför verkar vi även för att öka intresset för utbildning och jobb inom branschen.


VÅRT SYFTE


Järnvägskvinnors syfte är att förena de kvinnor och icke-binära som finns inom järnvägsbranschen och skapa mötesplatser för samverkan.

VÅR VISION

Sveriges sju diskrimineringsgrunder är: Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. Inom Järnvägskvinnor är alla välkomna. Vi tror på att det ska vara lika självklart för alla att bli intresserad av, utbilda sig och jobba inom vår bransch oavsett yrkesroll. Långsiktigt hoppas vi på att alla företag, organisationer och myndigheter inom branschen är jämställda och jämlika oavsett diskrimineringsgrund.

VÅR HISTORIA

Facebook-gruppen Järnvägskvinnor startades 2020 och inom loppet av en månad var vi över 1000 medlemmar. Idag är vi över 2000 medlemmar och är Nordens största nätverk för kvinnor och icke-binära inom järnvägen med medlemmar från Sverige, Norge och Danmark. Plattformen Järnvägskvinnor har växt och nu finns även en Instagram-profil, en LinkedIn-sida och en podd. 

KÄRNTEAM

Järnvägskvinnors kärnteam med respektive ansvarsområden består av följande medelmmar:

Bli medlem eller samarbeta med oss!


Har du frågor eller funderingar om Järnvägskvinnor? Vill du vara en del av oss? Samarbeta med oss?

Tveka inte att höra av dig!